Sekcja Telewizji i Systemów Wizyjnych Robotów

W ramach tej sekcji zrealizowano wiele filmów promujących Politechnikę, Wydział Informatyki i naszą specjalność Systemy Wizyjne. Ponadto powstały scenariusze i nagrania na potrzeby projektu Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Członkowie sekcji, w ramach wolnego czasu, pracują nad dalszymi pomysłami – mają już koncepcję filmów o specjalności Systemy Wizyjne i Kole Naukowym oraz realizują wideotutoriale. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania nowych pomysłów i wzięcia udziału w konsultacjach z opiekunami sekcji.

pod opieką mgra inż. Juliana Balcerka i mgra inż. Adama Konieczki

Sekcja Biometrii i Interfejsów Człowiek-Komputer

W ramach tej sekcji przewidziane sę projekty związane z rozpoznawaniem obrazów (np. twarzy, tęczówki oczu, odcisków palców itp.), automatycznym rozpoznawaniem mowy i identyfikacją mówcy oraz implementacją algorytmów DSP na procesorach sygnałowych. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania nowych pomysłów i konsultacji z opiekunem sekcji.

pod opieką dra inż. Tomasza Marciniaka

Sekcja Teleinformatyki, Technik Internetowych
i Mikroprocesorów

W ramach tej sekcji przewidziane są projekty związane z budowaniem stron internetowych. W sekcji tej mogą znaleźć się też prace nad siecią UMTS, VoIP, czy GPS-em. Opiekun chętnie widziałby osoby zainteresowane programowaniem mikroprocesorów i układów FPGA. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania nowych pomysłów i udziału w konsultacjach z opiekunem sekcji.

pod opieka dra inż. Pawła Pawłowskiego

Sekcja Akustyki Technicznej i Psychoakustyki

W ramach tej sekcji przewidziane są projekty związane z rozpoznawaniem mowy na podstawie różnych baz danych. Konkretny projekt miałby na celu rozpoznawanie mówcy na podstawie nagrań w różnych stanach emocjonalnych, np. przy dużej dawce adrenaliny. W ramach tej sekcji przewidziane są też budowa sprzętu muzycznego hardwar tj. wzmacniacz lampowy. Swój czas i pomoc oferuje również dr inż. Marek Portalski  , który ma ogromne doświadczenie i wiedzę z psychoakustyki i akustyki technicznej.

pod opieką dra inż. Andrzeja Meyera i mgra Szymona Drgasa