ZUEiPS w europejskim projekcie Smart4All

Miło nam poinformować, że Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów pod kierownictwem p. prof. Adama Dąbrowskiego przyłączył się do europejskiego projektu Smart4All. Projekt ten jest częścią programu ramowego Horyzont 2020, największego projektu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji. Celem Smart4All jest budowa potencjału europejskich przedsiębiorstw poprzez ułatwianie transferu wiedzy i technologii ze środowisk akademickich.

Profesor Adam Dąbrowski przewodniczącym Polskiej Sekcji IEEE

W dniu 4 października 2019 r. prof. Adam Dąbrowski został wybrany przewodniczącym Polskiej Sekcji IEEE w kadencji 2020-2021. Uroczyste przekazanie obowiązków odbyło się w dnu 7 lutego 2020 na posiedzeniu Zarządu Polskiej Sekcji IEEE w Warszawie. Na zdjęciu poniżej symboliczne przekazanie sztandaru przez poprzedniego przewodniczącego PS IEEE prof. Mariusza Malinowskiego.

 

Sukces naszych studentów

Miło nam ogłosić, że nasz przewodniczący inż. Jakub Suder oraz członkowie inż. Piotr Maciejewski oraz inż. Kacper Podbucki zdobyli pierwsze miejsce w konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług w 2018 roku. Konkurs jest corocznie organizowany przez FSNT NOT Rada w Poznaniu. Promotorem pracy był dr inż. Tomasz Marciniak, a jej tematem było opracowanie platformy pomiarowej do badania jakości działania lamp lotniskowych.