Nasz adres:

Zakład Układów Elektronicznych
i Przetwarzania Sygnałów
ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań

Kontakt:

opiekun: prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
opiekun organizacyjny: mgr inż. Karol Piniarski

przewodniczący: Jakub Suder
wiceprzewodniczący:  Jarosław Warmbier
wiceprzewodniczący: Maciej Chorążyczewski

Opiekunowie sekcji tematycznych:
Sekcja Teleinformatyki, Technik Internetowych i Mikroprocesorów
dr inż. Paweł Pawłowski
Sekcja Telewizji i Systemów Wizyjnych Robotów
mgr inż. Julian Balcerek
mgr inż. Adam Konieczka
Sekcja Akustyki Technicznej i Psychoakustyki
dr inż. Andrzej Meyer
mgr Szymon Drgas

Sekcja Biometrii i Interfejsów Człowiek-Komputer
dr inż. Tomasz Marciniak