Warsztaty Grupy PLC

Grupa programistów PLC pracuje pełną parą! Dotychczas spotkaliśmy się na warsztatach 28.10.2016, 4.11.2016, 25.11.2016, 9.12.2016, 16.12.2016, 13.01.2017. Za każdym razem kilkunasto osobowe zespoły wołały spędzić długie piątkowe godziny na programowaniu sterowników niż np. przeglądaniu Internetu. Zawieszamy nasze spotkania na czas…

Warsztaty ATmega

Celem warsztatów jest budowa układów automatyki sterowanych z wykorzystaniem mikrokontrolerów. Warsztaty skupiały się na wprowwadzeniu do architektury mikrokontrolerów firmy ATmega (ATmega328P, ATtiny2313) i wykorzystaniu tej wiedzy przy odczytywaniu danych z czujników (temperatury, oświetlenia) i sterowaniu alementami interfejsu (wyświetlacze etc.) oraz…

Polifestiwal 2015

Na Polifestiwalu 2015 zorganizowaliśmy warsztaty dla uczniów. Celem zajęć była budowa prostego układu elektronicznego, demonstrującego ideę komputerowego rozpoznawania kolorów. W trakcie warsztatów uczestnicy samodzielnie zmontowali i oprogramowali prosty obwód elektroniczny z mikroprocesorem, pozwalający na automatycznę detekcję koloru.