Z wielką radością informujemy, że  mgr inż. Zuzanna Kunik, absolwentka Wydziału Informatyki oraz specjalności Systemy Wizyjne, działająca w naszym Kole Naukowym, otrzymała Medal „Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej”. Wszelkie informacje można znaleźć pod adresem: https://www4.put.poznan.pl/pl/absolwenci/wyroznienia

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 😀

Medal „Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej” dla naszej absolwentki