Jak co roku odpowiadaliśmy za obsługę foto-wideo konferencji naukowej Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications, która odbyła się w dniach 20-22 września.

Jeśli chcecie zobaczyć jej podsumowanie, wchodźcie na oficjalny kanał naszego zakładu 😉

SPA 2017

Ponadto podczas konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań prowadzonych przez naszych studentów:

  • Zuzanna Kunik, Adam Bykowski, Tomasz Marciniak, Adam Dąbrowski, Raspberry Pi based complete embedded system for iris recognition

spaconference.org.pl

Konferencja SPA 2017