Wczoraj rozpoczęło się Studenckie Forum Programistów LabVIEW. O godz. 16.45, z małym spóźnieniem, w które swój wkład miało PKP, obrady Forum otworzyli Marcin Niewiarowski, Piotr Zieliński i dr Paweł Pawłowski.


Co nieco o programowaniu w środowisku LabVIEW, urządzeniach myRIO, my DAQ czy platformie PXI opowiedział przedstawiciel firmy National Instruments pan Grzegorz Samulnik. Później swoją działalność przestawiły koła: LabVIEW Fan Goup, viFactory i DecyBel. Wieczorem starczyło jeszcze czasu na wypad na kręgle.
Zdjęcia z pierwszego dnia SFPL:

Rozpoczęcie Studenckiego Forum Programistów LabVIEW