Warsztaty ATmega

Celem warsztatów jest budowa układów automatyki sterowanych z wykorzystaniem mikrokontrolerów. Warsztaty skupiały się na wprowwadzeniu do architektury mikrokontrolerów firmy ATmega (ATmega328P, ATtiny2313) i wykorzystaniu tej wiedzy przy odczytywaniu danych z czujników (temperatury, oświetlenia) i sterowaniu alementami interfejsu (wyświetlacze etc.) oraz…